Odświeża powierzchnie drewniane.
Przetestowany dermatologicznie.
Wystarczy jedna chusteczka aby było czysto. Koniec z brudnymi ręcznikami.

Aby ułatwić usunięcie zeschniętej farby, należy pozostawić chusteczkę na kilka minut na powierzchni.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.